Banläggarens utlåtande

Banläggaren och bankontrollantens utlåtande för sprinten

Sprinten i FSOM 2022 avgörs på Campus-området på Brändö i Vasa. Området är troligtvis bekant för de som studerat i Vasa, då Yrkeshögskolan Novia, Vasa Universitet och Vasa Yrkeshögskola (VAMK) befinner sig på Campus-området. Förutom skolorna, så hittas Vetenskapsbiblioteket Tritonia, Technobothnia samt Brändö företagscentrum, vars stora byggnader kommer att erbjuda en stadsmiljö som inte är så vanlig i Österbotten. För övrigt så omfattas området runt Campus och stranden av öppna parkområden med snabblöpta gräsmattor, vilket kommer att höja på löpfarten. Övriga delar av Brändö består mestadels av ett nätverk av gator runt kvarter av olika typer av bostadsområden, från höghus till egnahemshus.

Det är inte första gången det arrangeras sprintorientering på Brändö. Den 30 juni 1999 arrangerades IF Femmans Jippo på kartan Brändö Campus. Förvånansvärt mycket på den över 20 år gamla kartan stämmer än idag. Vaasan Suunnistajat arrangerade AM-sprint på Brändö torg den 10 september 2015, till mestadels på samma tävlingsområde som FSOM nu avgörs. Kartan har nu ritats om till den nyaste sprintnormen (ISSprOM 2019-2) med skalan 1:4000, vilket gör att kartan också innehåller mera detaljer än tidigare.

Nytt för FSOM-sprinten i år är stämplingssystemet EmiTag. Det touch fria stämplingssystemet medför möjligheten att kunna stämpla vid kontrollen i full fart, vilket kan påverka lite på valet av optimala vägvalet in och ut från kontrollerna. Det är något som kan vara värt att fundera på, ett par sekunder per kontroll är redan mycket i sprintorientering.

Centralt på tävlingsområdet har en byggnadsarbetsplats flyttat på sig från en byggnad till en annan, just veckan innan tävlingarna. På grund av byggnadsarbetsplatsen behövde banorna planeras om. Kartan är uppdaterad enligt hur läget var vid månadsskiftet. Ifall det finns ändringar i terrängen, så informeras de på modellkartan i starten.

Kom ihåg att vara försiktiga när ni springer runt husknutarna och över gatorna. Delvis allmän trafik, men främst andra tävlande som springer i motsatta riktningar. Alla tävlande korsar Wolffskavägen vid ett av de två bevakade övergångsställena, som finns markerade på kartan. Övergångsställena är markerad med röda koner, som man måste springa igenom när man korsar vägen.

Lycka till!

Banläggare och kartritare
Peter Sundelin, IF Femman

Bankontrollant
Niko Latva, Suunta Jurva