Banläggarnas utlåtande

Banläggarnas utlåtand för långdistans och stafett

Långdistansen och stafetten i FSOM 2022 avgörs i terrängen vid Norrvalla. Platsen är välkänd för regionens idrottare då den är värd för återkommande arrangemang som Botniavasan, Botniacyklingen, Botnia MTB, Valhalla hinderbanelopp m.m. Här har även avgjorts FM i terränglöpning och flertalet orienteringstävlingar (mer om orienteringstävlingarna senare). Vörå idrottsgymnasium, vars hemvist sedan 2015 är Norrvalla, har också gjort sitt för att göra området känt.

Terrängen är typisk för Vörå. Fysiskt krävande med ställvis riklig undervegetation och ojämn botten samt ställvis bländande vacker med fina berghällar och bra sikt. Området närmast Norrvalla är kanske t.o.m. något stenigare än vad som är normalt i Vörå men detta vägs upp av ett rikligt stignätverk. Terrängen definieras i övrigt också av flertalet stigar och skogsvägar vilket har bidragit med både utmaningar och möjligheter för banläggarna, främst med tanke på långdistansbanorna. Till den vackraste delen av terrängen i norr når endast de längsta banorna. Där finns också ett gammalt dagbrott där man bör iaktta försiktighet om man väljer att löpa i närheten. Vi rekommenderar skor med metalldubb, speciellt om det är vått i terrängen.

Området har varit kartlagt en lång tid men kartan har nu till största delen ritats om av Jussi Silvennoinen. Skillnaden mot den gamla kartan är märkbar på sina ställen och kvaliteten är ypperlig. Den norra delen, ritad av Otto Sund, har uppdaterats. Att det rör sig om två olika kartritare märks kanske bäst på användningen av grått för berg-i-dagen. Sund har här varit mera generös än Silvennoinen. Skogsarbete pågick i tävlingsterrängens utkant ännu då detta skrevs men vi har försökt få med alla nya släpstigar och andra förändringar. I vissa områden har dock inte riktigt alla släpstigar tagits med på kartan.

Vad gäller banläggararbetet har det långt styrts av de begränsningar området har gett oss. Att arrangera en långdistans och stafett från en tävlingscentral som ligger i ett hörn av kartan med en ganska smal sektor för ingång och utgång är utmanande då man vill spara så mycket terräng som möjligt till söndagens stafett. Vi har dock gjort vårt bästa för att tävlarna inte skall känna sig alltför bekväma med terrängen i stafetterna. Vi har nästan 100 kontroller i terrängen och de sitter ställvis väldigt tätt så kom ihåg att kolla koderna!

Så avslutningsvis lite tips för de som vill läsa på lite extra inför tävlingen. År 2004 ordnades natt-FM med samma tävlingscentral. Det finns inte många spår av detta på webben men den som letar länge hittar Tomi Mattilas karta från klassen H20 i hans kartarkiv. Kvarkenträffen, där IF Femman ofta står som en av arrangörerna, ordnades här 2013. Banorna därifrån hittas på IF Femmans hemsida. Så sent som 2018 ordnades Kvarkenträffen också i delvis samma område som FSOM nu går. Där användes GPS-uppföljning (H21 och D21). Som avslutning något mindre relevant men kanske ändå intressant. Banorna från då IF Femman senast arrangerade FSOM (då också i Vörå-området): medeldistans, långdistans och stafett. Resultat från alla dessa tävlingar hittas på IF Femmans hemsida.

Andreas Hall för banläggargruppen