Inbjudan

ANMÄLAN

Anmälan via IRMA senast 31.7.2022. OBS! Ingen efteranmälan. Anmälan med EMIT-nummer. Lånebricka reserveras för dem som inte anmält emitnummer, avgift 5€. Ifall lånebrickan inte returernas tas en avgift på 70 €, i fredagens sprint används emittag, hyra av emittag ingår i startavgiften på fredag för de som ej har egna.

Om man inte har registrerat sig i Irma kan man anmäla sig via epost åt cgranholm(a)gmail.com

DELTAGARRÄTT

Rätt att delta i individuell FSOM-tävling har orienterare med representationsrätt i FSO-förening. Även orienterare utan tävlingslicens får delta i FSOM, både individuellt och i stafett. Rätt att delta i stafettävling i FSOM har medlemsförening i FSO.

STARTORDNING

Utarbetas nya direktiv under våren, uppdateras i Maj
H21 & D21:Startordningen för deltagarna i klasserna H21 och D21 bestäms på basen av den före anmälningstidens utgång senast utkomna ranking i respektive disciplin på så sätt att deltagare med bästa rankingpoäng startar sist och den med sämsta rankingpoäng först. Deltagarens högsta rankingpoäng noteras. Deltagare utan rankingpoäng lottas in bland de första i startfältet på så sätt att de startar före deltagare med rankingpoäng.

UTOMSTÅENDE DELTAGANDE

Utomstående deltagare Utomstående kan delta i motionsorientering. FSO-mästerskapen är endast avsedda för FSO:s medlemsföreningars medlemmar. Under alla dagar kommer det att finnas motionsbanor som har fritt deltagande. Närmare info kommer på hemsidan, samt skildanmälan till dessa.

REGLER

Finska Orienteringsförbundets grenregler och specialdirektiven för FSO mästerskapen. Deltagandet sker på egen risk.
FSOM tävlingsregler hittas här

SPRINT 5.8.2022, Vasa

Tävlingsledare: Fredrik Backman
Vice.tävlingsledare: Peter Wik
Banläggare: Peter Sundelin
Kartritare: Peter Sundelin
Bankontrollant: Niko Latva, YKV

Plats: Brändö, Vasa
Första start: 17:00

Mästerskapsklasser: D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, D21, H21, D35, H35, D45, H45, D55, H55, D65, H65, D75, H75
Övriga klasser (inte mästerskap): D10, H10
Motionsorientering: Motion Lång, Medel och Kort.
Emittag stämpling på sprinten, lånetag ingår i startavgiften för de som ej har egen.

Deltagaravgift
H/D 10-12 – 11 €
H/D 14-18 – 15 €
Övriga klasser – 21 €
Motion – 13 €

Karta : Skala 1:4000 utskriftskarta 07/2022, ISSprOM 2019-2.
Kartritare: Peter Sundelin.
Banläggare: Peter Sundelin

LÅNGDISTANS 6.8 2022, Vörå

Tävlingsledare: Jan Torrkulla
Vice.tävlingsledare: Joakim Holmback
Banläggare: Andreas Hall, Otto Sund, Pernilla Tunis
Kartritare: Jussi Silvennoinen
Bankontrollanter: Jarkko Lauronen och Hannu Niinimäki LaiLu

Plats: Vörå
Första start: 11:00

Mästerskapsklasser: D12-D90, H12-H90
Övriga klasser (inte mästerskap): D10RR, H10RR, D12TR, H12TR.
Motionsorientering: Motion Lång, Medel och Kort.

Deltagaravgift
H/D 10-12: – 10 €
H/D 14-18: – 14 €
Övriga klasser: – 20 €.
Motion: – 12 €.

STAFETT

Tävlingsledare: Jan Torrkulla
Vice.tävlingsledare: Joakim Holmback
Banläggare: Andreas Hall, Otto Sund, Pernilla Tunis
Kartritare: Jussi Silvennoinen
Bankontrollanter: Jarkko Lauronen och Hannu Niinimäki LaiLu

Plats: Vörå
Första start: kl 10:00

Mästerskapsklasser
H21, H40, H50, H60, H70: startavgift 56 €
D21, D40, D50, D60, D70: startavgift 56 €
H15-18, D15-18: startavgift 38 €
H11-14, D11-14: startavgift 26 €

Ej-Mästerskapsklasser:
HD: startavgift 53 €,
H/D 12TR/RR: startavgift 20 €

Nytt för i år är att FSO:s styrelse beslutat att damer får delta i ALLA herr klasserna, men misnt en bör vara herre.

Tränings och tävlingsförbud

Sprint Brändö Vasa, förbjudet att träna med karta under tiden 1.6 – 25.7
Under tiden 26.7 – 6.8 bör man undvika att röra sig på området förutom längs Wolfskavägen och Brändö vägen.


Långdistans och stafett i Vörå, förbjudet att träna med karta i hela området under tiden 1.6 – 25.7. Tillåtet att springa längs vandringslederna och skidspåren samt besöka Norrvalla området.
Under tiden 26.8 – 7.8 är det totalförbud att röra sig i det utmärkta området förut på själva Norrvalla där får man röra sig fritt, samt så kan man delta i Botnia MTB söndag 31.7.

Vid frågor angående tränings och tävlings förbuden kan ni ta kontakt med Niklas Enlund, 0500 568330