Kördirektiv

Kommer man med bil eller buss önskar vi att man väljer följande kör rutt för att undvika att gå igenom förbjudet område.

CYKLISTER OCH GÅENDE

För cyklister och de som kommer gående över Brändö bro måste komma via bilparkeringen och därifrån följa snitslingen till TC, se bilden

PERSONBILAR:

Från rondellen i Stenhaga följer ni Alskatvägen ut till Drgnäsbäck där ni viker in på Brändövägen och följer den till korsningen Brändövägen-Frihetsvägen där ni tar vänster in på Frihetsvägen och följer den. Den övergår sedan i Metviksgatan som ni följer tills ni kommer till bilparkeringen.
Därifrån går ni till TC och följer snitslingen.
Se kartan nedan:

BUSSAR:

Från rondellen i Stenhaga följer ni Alskatvägen ut till Drgnäsbäck där ni viker in på Brändövägen sedan följer ni Brändövägen tills ni kommer till Brändötorg där ni släpper av alla passagerare, de har sedan ca 100 m till TC
Bussarna kan ni parkera på VAMKs personal parkering, följ Brändövägen ovh kör över korsningen, då har ni VAMK till vänster, genast efter byggnaden finns en infart till vänster, där ni svänger in till parkeringen.