Kördirektiv

Vi önskar att man väljer följande körrutter för att undvika att beträda tävlingsområdet.

CYKLISTER OCH GÅENDE:

För cyklister och de som kommer gående över Brändö bro, måste komma via bilparkeringen och därifrån följa snitslingen till TC, se bilden.

PERSONBILAR:

Från rondellen i Stenhaga följer ni Alskatvägen ut till Dragnäsbäck, där ni viker in på Brändövägen och följer den till korsningen Brändövägen-Frihetsvägen, där ni tar vänster in på Frihetsvägen och följer den. Den övergår sedan i Metviksgatan som ni följer tills ni kommer till bilparkeringen.

Därifrån går ni till TC och följer snitslingen.

Se bilden ovan.

BUSSAR:

Från rondellen i Stenhaga följer ni Alskatvägen ut till Dragnäsbäck, där ni viker in på Brändövägen. Sedan följer ni Brändövägen tills ni kommer till Brändö torg, där ni släpper av alla passagerare, de har sedan ca 100 m till TC.

Bussarna kan parkeras på VAMKs personalparkering, följ Brändövägen och kör rakt i korsningen med Wolffskavägen. Då har ni VAMK till vänster, genast efter byggnaden finns en infart till vänster, där ni svänger in till parkeringen.

Meddela ifall ni kommer med buss åt Fredrik Backman, fredrik.backman(at)fobix.net.