Långdistans

LÅNGDISTANS 6.8 2022, Vörå

Tävlingsledare: Jan Torrkulla
Vice.tävlingsledare: Joakim Holmback
Banläggare: Andreas Hall, Otto Sund, Pernilla Tunis
Kartritare: Jussi Silvennoinen
Bankontrollanter: Jarkko Lauronen och Hannu Niinimäki LaiLu

Plats: Vörå
Första start: 11:00

Mästerskapsklasser: D12-D90, H12-H90
Övriga klasser (inte mästerskap): D10RR, H10RR, D12TR, H12TR.
Motionsorientering: Motion Lång, Medel och Kort.

Deltagaravgift
H/D 10-12: – 10 €
H/D 14-18: – 14 €
Övriga klasser: – 20 €.
Motion: – 12 €.