Sprint direktiv

FSOM Tävlingsregler FSO:s styrelse och tävlingsutskottet har godkänt nya tävlingsregler för FSOM, bekanta er med dessa via länken ovan.

Tävlingsdirektiv för FSOM i Sprint orientering, 5.8.2022, Brändö / Ändrade 3.8

Tävlingsdirektiv för FSOM i Sprint orientering, 5.8.2022, Brändö

Arrangör: IF Femman

Tävlingsledare: Fredrik Backman, 040 7082360, fredrik.backman@fobix.net

Vice tävlingsledare: Peter Wik

Tävlingssekreterare/Informatör: Niklas Enlund, 050 0568330, nicke@enlund.fi

Tävlingkontrollant: Bengt Lillsjö, Malax IF

Bankontrollant: Niko Latva, Suunta Jurva

Banläggare: Peter Sundelin

Tävlingsjury: ordf: Mikko Reitti, OK Trian, medlemmar: Yvonne Gunell, Pargas IF, Maritta Nurmi, FSO

Tävlingsregler: Finska Orienteringsförbundets grenregler och specialdirektiven för FSO-mästerskapen. Deltagandet sker på egen risk.

Vägvisning: Från rondellen vid omfartsvägen i Stenhaga, kör mot Replot och i sväng sedan mot Brändö i Dragnäsbäck. Se skilda kör direktiv. Skyltningen är på plats från kl. 15.00..

Tävlingscentral: Brändö skola ( Vanha Vaasan koulu ), Wolffskavägen 25

Parkering personbilar: Vid Metviksparkens parkering invid Brändö bro, stadens parkeringar, se skilt kördirektiv. Ca 600 m till TC. Följ MARKERAD rutt (GUL snitsel) för att undvika att beträda tävlingsterrängen och eventuell diskning.

Parkering för bussar: Se skilt kördirektiv, deltagarna kan lämnas av vid Brändö torg, ca 100 m till TC, bussarna parkerar på parkeringen bakom VAMK, de som meddelat att de kommer med buss får skilda instruktioner, meddela ifall ni kommer med buss åt Fredrik Backman, fredrik.backman(at)fobix.net senast 2.8

Tävlingskarta: Skala 1:4 000. I klasserna D55 och H55 och äldre skala 1:3 000. Utskriftskarta 07/2022, ISSprOM 2019-2. Ekvidistans 2 m. Kartan är insatt i plastfodral. Kartritare Peter Sundelin. Framkomlighet ca 75% hård yta (asfalt/grus), 20% gräs, 5% skog/berg.

Stämplingssystem och modellkontroll: Elektronisk stämpling med EmiTag -systemet. Modellkontroll och nollningsenhet finns i tävlingscentralen vid infopålen.
De som har egna EmiTag-enheter och som har meddelat numret i samband med anmälan, använder sin egen enhet. Åt de övriga har arrangören reserverat låne-taggar. OBS! Finns ett begränsat antal, så vi önskar att de som har egna, använder sin egen EmiTag.
Nummerlappar och EmiTag-enheter hämtas ut i förstarten,
Deltagare i motionsklasser kan använda egna emittag eller vanlig Emit-bricka.

När ni stämplar med emittag finns ingen backup utan man måste vara noga att taggen blinkar gult efter att man stämplat.

Se youtube video hur Emittag stämpling går till eller fråga i förstarten.

Hur stämplar man med emittag.

Tävlingsstämpling i högfart

Mästerskapsklasser: D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, D21, H21, D35, H35, D45, H45, D55, H55, D65, H65, D75, H75 

Ej mästerskapsklasser: D10, H10.

Banor: Banor, banlängder och antal kontroller framgår av tabellen nedan.


Klass Sträcka Kontroller Skala Kartstorlek
H21  4,0  18 1:4000 A4S
H35  3,6  15 1:4000 A4S
H45  3,1  15 1:4000 A4
H55  2,7  15 1:3000 A4S
H65  2,8  15 1:3000 A4S
H75  1,9  11 1:3000 A4
H18  3,1  15 1:4000 A4
H16  2,8  15 1:4000 A4
H14 1,8 10 1:4000 A4
H12 1,7 10 1:4000 A4
H10 1,4 10 1:4000 A4
D21 3,6 15 1:4000 A4S
D35 2,7 15 1:4000 A4
D45 2,8 15 1:4000 A4
D55 2,3 13 1:3000 A4
D65 1,9 11 1:3000 A4
D75 1,5 8 1:3000 A4
D18 2,8 15 1:4000 A4
D16 2,3 13 1:4000 A4
D14 1,6 10 1:4000 A4
D12 1,7 10 1:4000 A4
D10 1,4 10 1:4000 A4
Motion L 3,6 15 1:4000 A4S
Motion M 2,5 13 1:4000 A4
Motion K 1,6 9 1:3000 A4

Motionsklasser: Motion Lång, Medel och Kort. Startid 17:15 – 18:15, Anmälan till infon.

 • Anmäl och betala deltagaravgiften (12 € per dag) i Info.
  • Mobilepay: 91604 (IF Femman Orientering)
  • Smartum eller Tyky-sedlar (kan endast användas på plats)
  • Edenred mobilbetalning (IF Femman)
  • Smartum pay (IF Femman)
  • ePassi mobilbetalning (IF Femman orientering)
  • Kontant i INFOn ( helst jämna pengar )
 • Använd egen Emittag eller Emit-bricka om du har, annars kan man hyra Emit-bricka för 5 € / dag ( finns några extra emittag som man kan hyra också ).
 • OBS: Samma Emit-tag får ej användas i tävlingen och på Motions-banorna!
 • Som på Skärmträffen, sker starten med 0-stämpel.
 • Kontrollangivelserna är tryckta på kartan.
 • Målet och målstämplingen är samma som för tävlingsklasserna.

Startlistor: Startlistor med starttider publiceras senast två dagar före tävlingarna. Första start kl. 17.00.

Start: Alla klasser har samma startplats. Följ orange snitsel från infopålen till förstarten från TC. Det är ungefär 800 meter till förstart, där tävlande hämtar sitt tävlingsnummer och eventuell låne-EmiTag. Förstarten finns i närheten av bilparkeringen. Uppvärmning längs startsnitslingen och i Metviksparken invid förstarten. 10 minuter före start är det upprop i förstarten för passage till start. OBS det är ett trafikljus mellan förstarten och den riktiga starten .

Starttröskel: Enligt FSO:s beslut ingen starttröskel utan endast en förstart.

Klädtransport: Ingen klädtransport från förstarten eller starten. Förstarten bredvid bilparkeringen.

Tävlingsklädsel: Spikskor och skor med ståldubb är förbjudna! Rekommenderas lätta löpskor, vid blöta förhållanden eventuellt löpskor med gummidubbar. Annars är klädseln fri enligt SSL:s regler.

Startförfarande:  

 • 30 minuter före start: Man får hämta nummerlapp och EmitTag i förstarten
  • Uppvärmning i Metviksparken mot norr.
 • 10 minuter före start: Upprop i förstarten för passage till start.
 • 4 minuter före start: Namnupprop i starten. Lösa kontrollangivelserna finns tillgängliga .
 • 3 minuter före start: Emit-brickan nollas.
 • 2 minuter före start: Modellkartan till påseende.
  • H/D 10 får sin karta och instruktioner.
  • H/D 12-14 får se på modellkartan med K-punkten inritad.
 • 1 minut före start:   Gå fram till din karta och vänta på startsignal.
  • Deltagarna i H/D 12-14 tar sin karta och bekantar sig med banan.
 • Startsignal: Ta kartan, försäkra dig om att du tar rätt karta. Din orienteringstävling börjar.

Nummerlappar: I alla klasser utom Motionsklasser ska nummerlapp användas. Nummerlappen placeras helt synlig på bröstet.  Nummerlapparna och EmitTag fås i förstarten. Kom ihåg att ta med egna säkerhetsnålar.

Kontrolldefinitioner: Lösa kontrolldefinitioner finns för självservering i startfållan efter namnupprop. Kontrolldefinitionerna finns även tryckta på kartan. Motionsklasser har kontrolldefinitioner endast tryckta på kartan.

Motionsklasser: Motion Lång, Medel och Kort. Valfri start mellan kl. 17.15 och 18.15.Fri starttid. Även direktanmälan vid Info i TC. Avgift 12 €.

Förbjudna områden och andra restriktioner: På kartan finns ett antal förbjudna områden utmärkta, dessa platser övervakas och överträdelse leder till diskvalificering. Vissa förbjudna blombänkar och häckar har markerats med förtydligande snitsel. De mest trafikerade gatorna är markerade med förbjudet område och får ej korsas under tävlingen. Alla tävlande korsar Wolffskavägen vid ett av de två bevakade övergångsställena, som finns markerade på kartan.
Övergångsställena är markerad med röda koner som man måste springa igenom när man korsar vägen, se bilden nedan
Se upp för trafiken på tävlingsområdet!

Korsa vägen mellan konerna !

På grund av byggarbetsplatser kan de de förbjudna områden ändra till viss del. Nya och uppdaterade förbjudna områden finns utmärkta på modellkartan 2 min före start.

I övrigt gäller tävlingsreglerna för sprintdistans. Se även separat anslaget på resultattavlan i TC: “Sprintorientering. Förbjudna områden på kartan”

Felstämpling: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Saknad stämpling leder till diskvalificering.

Mål: Följ snitseln från sista kontrollen till mål. För de som springer med EmiTag, så stannar tidtagningen när man korsar mållinjen. Löpare i Motionsklasserna, som använder vanlig Emit, stämplar vid målet. Alla deltagare, också de som avbrutit och motionsorienterare, bör passera målet. Efter målgången går ni vidare till utstämplingen. Lånade EmiTag returneras i målet, för Emit-brickor/EmiTag som inte returnerats faktureras 80 euro. Kartorna från Sprintdistansen får behållas efter målgång. Kom ihåg Fair Play-regeln, tävlingskartan visas inte åt tävlande som inte ännu startat. Målet stänger kl. 19.30.

Dusch/omklädning och toalett: Dusch och omklädning finns i vitabyggnaden våning 3, endast 3+3( H o. D) duschar och litet utrymme. Inga orienteringsskor inomhus. 2 + 2 toaletter finns på andar våningen.
Finns 4 st bajamajor på TC. Inga WC:n vid förstarten.

Första hjälp: I tävlingscentralen.

Räddningsplan: Planen finns till påseende vid anslagstavlan i tävlingscentralen samt på tävlingens hemsida.

Resultat: På resultattavlan nära info och online under tävlingen på fsom.idrott.fi

Priser: Direkt efter tävlingen då resultaten är klara. Speakern meddelar närmare om tidpunkt.

Rutthärvel: Publiceras på www.femman.fi efter tävlingarna. Kom ihåg att rita in dina vägval och jämför dina prestationer med medtävlarnas.

Servering:  Korv, kaffe, smörgåsar m.m. finns till försäljning i anslutning till TC.

Suunistajan Kauppa säljer orienteringsutrustning och finns på plats alla dagar.

Fotografering och filmning: Arrangörerna fotograferar och filmar under tävlingarna, bilder som efteråt publiceras på arrangörens hemsida. Om du önskar att någon bild ska tas bort, meddela informatör Niklas Enlund.

COVID: Kom inte till tävlingen om du är förkyld eller har andra symptom. Håll god handhygien och undvik situationer som kan innebära smittorisk.