Stafett direktiv

FSOM Tävlingsregler FSO:s styrelse och tävlingsutskottet har godkänt nya tävlingsregler för FSOM, bekanta er med dessa via länken ova.

Tävlingsdirektiv för FSOM i stafett 7 augusti 2022 / ändrade 3.8.2022

Arrangör: IF Femman

Tävlingsledare: Jan Torrkulla, 040 – 7788753, torrkullaj@gmail.com

Vice tävlingsledare: Joakim Holmback

Tävlingssekreterare/Informatör: Niklas Enlund, 050 0568330, nicke@enlund.fi

Tävlingkontrollant: Bengt Lillsjö, Malax IF

Bankontrollant: Jarkko Lauronen och Hannu Niinimäki, Laihian Luja

Banläggare: Andreas Hall, Pernilla Tunis, Otto Sund, Bengt Tunis

Tävlingsjury: Ordförande: Sören Jansson, IK Falken, Medlem: Tom Björklund, OK Botnia, Nina Simosas, OK Trian

Tävlingsregler: Finska Orienteringsförbundets grenregler och specialdirektiven för FSO-mästerskapen. Deltagandet sker på egen risk.

Vägvisning: Från väg 718, 3 km norrut från Vörå centrum.

Tävlingscentral: Norrvalla, Vörå

Parkering: Personbilar på åker eller äng bredvid Norrvalla, 200 – 400 m gångavstånd från TC. Bussar vid Norrvalla parkering.

Föreningstält: Tälten får sättas upp endast på anvisat område på TC tidigast lördag morgon. Underlaget är gräs. OBS, absolut förbjudet att sätta upp tält eller slå ner föreningsvimpel på konstgräsplan!

Mat och servering: Mat serveras i restaurangen nere vid Norrvalla. Boka helst på förhand så att köket vet hur mycket mat som behövs. Mera info om bokning av maten finns på hemsidan fsom.idrott.fi I närheten av målet finns kaffe, bulla, korv m.m.

Första hjälp: I tävlingscentralen.

Räddningsplan: Planen finns till påseende vid anslagstavlan i tävlingscentralen samt på tävlingens hemsida.

Tävlingskarta: Orienteringskarta, utskrift 8/2022. Kartritare Jussi Silvennoinen 5/2022.  Kartskala i klasserna H/D16 – H/D 40 1:10 000 och övriga klasser 1:7 500.

Stämplingssystem och modellkontroll: Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Kontrollera att din tävlingsbricka fungerar om din Emit-bricka inte fungerar, besök informationen för att hyra en fungerande Emit-bricka, pris 5 euro. Returnering av Emit-brickan till informationen efter utförd tävling. För Emit-brickor som inte returnerats faktureras 80 euro

Mästerskapsklasser: D21, D40, D50, D60, D70, H21, H40, H50, H60, H70, D11-14, D15-18, H11-14, H15-18. Tre sträckor i alla klasser. Enligt direktiv från FSO tillåts upp till två (2) damer att delta i ett herrlag. Detta gäller alla mästerskapsklasser. Som exempel för pojkarnas juniorklass (H11-14) är det tillåtet för två (2) flickor att delta.

I följande klasser bör totalåldern för lagets medlemmar uppnå den summa som anges i kolumnen sammanlagd ålder. Dessutom bör respektive lagmedlem under tävlingsåret uppnå det antal år som anges i kolumnen minimiålder

Klass Sammanlagd ålder Minimi ålder
D40 120 35
D50 150 40
D60 180 50
D70 210 60
H40 120 35
H50 150 40
H60 180 50
H70 210 60

Ej-mästerskapsklassr: HD12TR/RR, HD. I HD12TR/RR är första sträckan TR och de två följande RR. I HD12TR/RR bör minst en löpare vara född 2012 eller senare. I klassen HD finns inga begränsningar gällande deltagare.

Laguppställning: Slutlig laguppställning inlämnas lördag 7 augusti via Irma anmälningstjänsten på nätet senast klockan 19.00. Emit-nummer registreras vid instämplingen till start-/växlingsfållan. Eventuella ändringar på grund av skada eller sjukdom meddelas på söndagsmorgonen senast kl. 9.00 till informationen.

Tävlingsmaterial: Materialet, bestående av nummerlappar och backup-lappar, hämtas ut föreningsvis från informationen på söndagen.

Sträcka 1 vit bakgrund

Sträcka 2 blå bakgrund

Sträcka 3 gul bakgrund

Egna säkerhetsnålar med och fäst numret synligt!

På backup-lappen skrivs lagnummer och etappnummer. Kontrollangivelserna finns tryckta på kartan.

Start, växling och mål: Gemensam start i tävlingscentralen. Tre olika startgrupper 10:00, 10:10 och 10:20.

Till start och växling går man via inläsning av Emit-brickan. Startområdet öppnas 9:30. Löparna på första sträckan bör gå via inläsningen senast 20 minuter före sin starttid. Efter att alla löpare på startsträckan blivit inregistrerade får löpare på etapp två gå genom inläsningen. Alla stafettdeltagare ska i god tid före start/växling ovillkorligen passera ingången till start/växlingsområdet där Emit-brickan kopplas ihop med tävlingsnummern. Håll avstånd till medtävlare då du köar. I samband med inläsningen ska du också nolla din Emit-bricka.

Följ snitseln från sista kontrollen. Inkommande målstämplar först, gäller även sista sträckans löpare.  Efter det ger löparen bort kartan och springer till kartplanket. Där tar löparen sitt lags karta och ger den till följande sträckas löpare som väntar vid växlingsbommen. Kontrollera att du tar rätt karta. Man avlägsnar sig sedan från växlingsområdet via Emit-avläsningen. Ifall man avbrutit är det viktigt att gå via utläsningstältet.

Placering i stafetten avgörs vid mållinjen (inte målstämpling). Måldomare avgör placeringen om det finns oklarheter. Hyrda brickor returneras till informationen.

Sista kontrollen: Alla tävlande har samma sista kontroll. Man kan stämpla både på RR-stämpel och vanlig kodnummer.

Omstart: Växlingen stänger klockan 12.30 för utgående löpare. Deltagare som inte växlat ut på sin sträcka kan delta i omstart. Omstarten sker cirka klockan 12.40 eller enligt information från speakern.

Utlämning av kartor: Kartorna från Långdistansen och Stafetten lämnas ut vid Info tidigast efter omstarten.

Specialdirektiv för H/D 11-14 och HD12TR/RR: Löpare på startsträckan i H/D 11-14 och HD12TR/RR får bekanta sig med sin egen karta 1 minut före start, då speakern ger lov. Varje felaktig eller saknad stämpling i HD12TR/RR leder till 10 min extra tid i sluttiden. Man blir inte diskvalificerad.

Banor: Banlängderna och baninformation framgår i tabellen nedan.

Alla banor är gafflade förutom HD12TR/RR, kontrollera koderna!

Klass Banlängd Start Kartskala Kartstorlek
H21 4,9 km 10:00 1:10000 A4
H40 4,1 km 10:00 1:10000 A4
H50 3,1 km 10:20 1:7500 A4
H60 2,8 km 10:00 1:7500 A4
H70 2,3 km 10:20 1:7500 A4
H/D12TR 1,3 km 10:20 1:7500 A4
H/D12RR 1,2 / 2,0 km (str 2-3)    
H11-14 2,4 km 10:20 1:7500 A4
H15-18 3,1 km 10:20 1:10000 A4
D21 3,8 km 10:10 1:10000 A4
D40 3,1 km 10:00 1:10000 A4
D50 2,6 km 10:10 1:7500 A4
D60 2,4 km 10:10 1:7500 A4
D70 2,2 km 10:00 1:7500 A4
D11-14 2,4 km 10:10 1:7500 A4
D15-18 2,8 km 10:20 1:10000 A4
H/D 3,3 km 10:10 1:7500 A4

Vätska: Ingen vätskekontroll.

Förbjudna områden: Alla gårdsplaner är förbjudna områden. Odlade åkrar som är förbjudna områden är skilt märkta med förbjudet område på kartan.

Mål: Följ snitseln från sista kontrollen till mål. Alla deltagare, också de som avbrutit och motionsorienterare, bör målstämpla. Den som saknar målstämpel diskvalificeras. Då du stämplat i mål går du vidare till utstämplingen. Hyrda brickor returneras till informationen. Kartorna samlas in vid målgång. Målet stänger 14:30.

Dusch/omklädning och toalett: Dusch och omklädning vid Norrvalla huvudbyggnad, inga orienteringsskor inomhus. 2 + 2 toaletter i närheten av TC, flera toaletter i Norrvalla huvudbyggnad.

Barnpassning: I TC, meddela gärna behov på förhand till nicke@enlund.fi.

Resultat: På resultattavlan i närheten av info och online under tävlingen på www.femman.fi.

Priser: Direkt efter tävlingen då resultaten är klara. Speakern meddelar närmare om tidpunkt.

Rutthärvel: Publiceras på www.femman.fi efter tävlingarna. Kom ihåg att rita in dina vägval och jämför dina prestationer med medtävlarnas.

Fotografering och filmning: Arrangörerna fotograferar och filmar under tävlingarna, bilder som efteråt publiceras på arrangörens hemsida. Om du önskar att någon bild ska tas bort, meddela informatör Niklas Enlund.

COVID: Kom inte till tävlingen om du är förkyld eller har andra symptom. Håll god handhygien och undvik situationer som kan innebära smittorisk.