Tävlingsdirektiv

FSOM Tävlingsregler FSO:s styrelse och tävlingsutskottet har godkänt nya tävlingsregler för FSOM, bekanta er med dessa nedan.

Tävlingsdirektiv för FSOM i långdistans 6 augusti 2022 / Ändrade 3.8

Tävlingsdirektiv för FSOM i långdistans 7 augusti 2022

OBS Skärmskoj: Skärmskoj på sprinkarta runt Norrvalla. Kartorna fås från info och starten är bredvid barnpassningen. Emit stämpling, finns några Emit att låna, men ta gärna egen.

Arrangör: IF Femman

Tävlingsledare: Jan Torrkulla, 040 – 7788753, torrkullaj@gmail.com

Vice tävlingsledare: Joakim Holmback

Tävlingssekreterare/Informatör: Niklas Enlund, 050 0568330, nicke@enlund.fi

Tävlingkontrollant: Bengt Lillsjö, Malax IF

Bankontrollant: Jarkko Lauronen och Hannu Niinimäki, Laihian Luja

Banläggare: Andreas Hall, Pernilla Tunis, Otto Sund, Bengt Tunis

Tävlingsjury: Ordförande: Anders af Hällström, OK 77, Medlem: Stefan Nynäs, OK Botnia, Ingela Mattson, Pargas IF

Tävlingsregler: Finska Orienteringsförbundets grenregler och specialdirektiven för FSO-mästerskapen. Deltagandet sker på egen risk.

Vägvisning: Från väg 718, 3 km norrut från Vörå centrum.

Tävlingscentral: Norrvalla, Vörå

Parkering: Personbilar på åker eller äng bredvid Norrvalla, 200 – 400 m gångavstånd från TC. Bussar vid Norrvalla parkering.

Föreningstält: Tälten får sättas upp endast på anvisat område på TC tidigast lördag morgon. Underlaget är gräs. OBS, absolut förbjudet att sätta upp tält eller slå ner föreningsvimpel på konstgräsplan!

Mat och servering: Mat serveras i restaurangen nere vid Norrvalla. Boka helst på förhand så att köket vet hur mycket mat som behövs. Mera info om bokning av maten finns på hemsidan fsom.idrott.fi. I närheten av målet finns kaffe, bulla, korv m.m.

Tävlingskarta: Orienteringskarta, utskrift 8/2022. Kartritare Jussi Silvennoinen 5/2022. Norra delen Otto Sund 4/2018, uppdaterad J. Silvennoinen 5/2022  Kartskala i klasserna H/D16 – H/D 40 1:10 000 och övriga klasser 1:7 500.

Stämplingssystem och modellkontroll: Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Kontrollera att din tävlingsbricka fungerar och att din Emit-nummer i startlistan stämmer. Modellkontroll finns i tävlingscentralen. Om din Emit-bricka inte fungerar, besök informationen för att hyra en fungerande Emit-bricka, pris 5 euro. Gäller även vid ändring av Emit-nummer, pris 2 euro. Returnering av Emit-brickan till informationen efter utförd tävling. För Emit-brickor som inte returnerats faktureras 80 euro. Den som deltar på en motionsbana får inte använda en Emit-bricka som används i tävlingsklasserna.

Tävlingsklasser: mästerskapsklasser: H12 – H90, D12 – D85. Ej mästerskapsklasser: H/D10RR, D10RR, H12TR, D12TR. Dessutom motionsbanor utan förhandsanmälan.

Start: Startlistor med starttider publiceras senast två dagar före tävlingarna. Första start kl. 11.00.

Start 1, 1600 meter, blå snitsel: klasserna D16 – D65, H16 – H75, Motion A och Motion B. Toaletter finns i närheten av start 1.

Start 2, 300 meter, vit snitsel: klasserna H/D 14 och yngre, D70 – D90, H80 – H90, Motion C. Start 2 ligger invid snitslingen till start 1.

Startförfarande:

Klasserna H/D 16 – 90

 • 4 minuter före start: Namnupprop. Lösa kontrollangivelser finns tillgängliga.
 • 3 minuter före start: Emit-brickan nollas.
 • 2 minuter före start: Modellkartan till påseende.
 • 1 minut före start: Gå fram till din karta och vänta på startsignal.
 • Startsignal: Ta kartan, försäkra dig om att du tar rätt karta. Din orienteringstävling börjar.

OBS: H21 och D21 har gaffling och löparna bör kolla att de tar rätt karta. Ojämna numror tar kartor märkta H21-1 respektive D21-1 och jämna numror tar kartor märkta H21-2 respektive D21-2.

Klasserna H/D 10RR – 14

Lösa kontrollangivelser finns vid starten för H/D12-14 och TR-klasserna.

 • 4 minuter före start: Namnupprop, gå fram till startfållan. Kolla in modellkartan:
  • För RR- och TR-klasserna är banorna inritade på modellkartan.
  • För H/D 12 och H/D 14 är K-punkten inprickad på modellkartan.
 • 3 minuter före start: Emit-brickan nollas.
 • 2 minuter före start:
  • RR-deltagarna får sin karta och instruktioner.
  • TR-deltagarna får se på modellkartan med banan inritad.
  • Deltagarna i H/D 12 och H/D 14 får se på modellkartan med K-punkten inritad.
 • 1 minut före start:
  • RR-deltagarna bekantar sig med sin karta och bana.
  • TR-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
  • Deltagarna i H/D 12 och H/D 14 tar sin karta och bekantar sig med banan.
 • Startsignal: Din orienteringstävling börjar.

Specialdirektiv för RR- och TR-banorna: RR-rutten är utmärkt i terrängen med ett enhetligt vitt band. Rutten är inritad på tävlingskartan. Kontrollerna är belägna längs med rutten. Rutten behöver inte följas. Kontrollerna är märkta med koderna RR1, RR2 o.s.v.

TR-banans snitsling är densamma som RR-rutten, ett enhetligt vitt band. Kontrollerna är belägna en bit från rutten och de är märkta med vanliga sifferkoder. Kontrollera att koden stämmer.

Man måste stämpla vid kontrollerna i nummerordning. Sista kontrollen är samma för alla tävlanden. Du kan stämpla vid vilken stämpelenhet som helst vid sista kontrollen. Alla måste följa snitslingen från sista kontrollen till mål. Målstämpling vid mållinjen.

Varje felaktig eller saknad stämpling i RR-klassen leder till 10 min extra tid i sluttiden. Man blir inte diskvalificerad. Felaktig stämpling i TR-klassen leder till diskvalificering.

Tävlingsmaterial: I alla klasser använder man nummerlapp. Nummerlapparna finns vid informationen. Ta med egna säkerhetsnålar. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Även lösa kontrollangivelser finns vid start, förutom för RR-klasserna. Vid start finns även Emit-backup lappar. Kom ihåg att skriva ditt tävlingsnummer på lappen.

Banor: Banlängderna och baninformation framgår i tabellen nedan.

OBS: H21 och D21 har gaffling och löparna bör kolla att de tar rätt karta. Ojämna numror tar kartor märkta H21-1 respektive D21-1 och jämna numror tar kartor märkta H21-2 respektive D21-2.

Klass Banlängd Kontroller Start Kartskala Kartstorlek Vätske-kontroll Vätska längs banan
D21 9,6 km 18 Start 1 1:10 000 A3 Ja Ja
D35 5,3 km 9 Start 1 1:10 000 A3 Ja
D40 4,9 km 9 Start 1 1:10 000 A3 Ja
D45 4,9 km 9 Start 1 1:7 500 A3 Ja
D50 3,2 km 8 Start 1 1:7 500 A3
D55 3,0 km 7 Start 1 1:7 500 A3
D60 2,9 km 8 Start 1 1:7 500 A3
D65 2,9 km 8 Start 1 1:7 500 A3
D70 2,4 km 7 Start 2 1:7 500 A4
D75 2,4 km 7 Start 2 1:7 500 A4
D80 2,0 km 6 Start 2 1:7 500 A4
D85 1,7 km 6 Start 2 1:7 500 A4
D90 1,7 km 6 Start 2 1:7 500 A4
D10RR 1,4/2,4 km 6 Start 2 1:7 500 A5
D12TR 1,6 km 6 Start 2 1:7 500 A5
D12 2,1 km 6 Start 2 1:7 500 A4
D14 3,3 km 8 Start 2 1:7 500 A4
D16 3,8 km 9 Start 1 1:10 000 A3
D18 5,3 km 9 Start 1 1:10 000 A3 Ja
D20 6,1 km 11 Start 1 1:10 000 A3 Ja
Klass Banlängd Kontroller Start Kartskala Kartstorlek Vätske-kontroll Vätska längs banan
H21 11,5 km 22 Start 1 1:10 000 A3 Ja Ja
H35 7,9 km 12 Start 1 1:10 000 A3 Ja Ja
H40 7,5 km 12 Start 1 1:10 000 A3 Ja Ja
H45 6,7 km 12 Start 1 1:7 500 A3 Ja
H50 6,2 km 11 Start 1 1:7 500 A3 Ja
H55 5,3 km 9 Start 1 1:7 500 A3 Ja
H60 4,9 km 9 Start 1 1:7 500 A3 Ja
H65 4,0 km 9 Start 1 1:7 500 A3 Ja
H70 3,2 km 8 Start 1 1:7 500 A3
H75 2,9 km 8 Start 1 1:7 500 A3
H80 2,4 km 7 Start 2 1:7 500 A4
H85 2,0 km 6 Start 2 1:7 500 A4
H90 1,7 km 6 Start 2 1:7 500 A4
H10RR 1,4/2,4 km 6 Start 2 1:7 500 A5
H12TR 1,6 km 6 Start 2 1:7 500 A5
H12 2,1 km 6 Start 2 1:7 500 A4
H14 3,5 km 10 Start 2 1:7 500 A4
H16 4,7 km 9 Start 1 1:10 000 A3 Ja
H18 6,1 km 11 Start 1 1:10 000 A3 Ja
H20 7,9 km 12 Start 1 1:10 000 A3 Ja Ja
   
Motion A 6,6 km 12 Start 1 1:10 000 A3 Ja Ja
Motion B 3,4 km 8 Start 1 1:10 000 / 1:7 500 A3
Motion C 2,4 km 6 Start 2 1:10 000 / 1:7 500 A4

Vätska: Vätskekontroll med vatten finns i klasserna H20 – H40 och D21. Vätska längs banan i klasserna D18 – D45, H16 – H65 samt Motion A.

Motionsorientering: Valfri start mellan kl. 11.15 och 12.30. Det finns tre olika banalternativ att välja mellan.

Anmäl och betala deltagaravgiften (12 € per dag) i Info.

 • Mobilepay: 91604 (IF Femman Orientering)
  • Smartum eller Tyky-sedlar (kan endast användas på plats)
  • Edenred mobilbetalning (IF Femman)
  • Smartum pay (IF Femman)
  • ePassi mobilbetalning (IF Femman orientering)
  • Kontant i INFOn ( helst jämna pengar )

Använd egen bricka om du har, annars kan man hyra för 5 euro per dag i infon. OBS, samma bricka får inte användas i tävlingen och motionsbana. Kartorna för motionsbanor fås vid starten och starten sker som på skärmträff med 0-stämpling. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Mål och målstämpling är samma som i tävlingsklasserna. Observera att kartorna samlas in efter tävlingen. 

Observera att Motion A och B har start 1 medan Motion C har start 2.

Förbjudna områden: Alla gårdsplaner är förbjudna områden. Odlade åkrar som är förbjudna områden är skilt märkta med förbjudet område på kartan. De längre banorna går i närheten av en stenkross som är farligt område.

Felstämpling: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Saknad stämpling leder till diskvalificering, utom i RR-klasserna. I RR-klassernas ges 10 minuters tilläggstid per saknad stämpling.

Mål: Följ snitseln från sista kontrollen till mål. Alla deltagare, också de som avbrutit och motionsorienterare, bör målstämpla. Den som saknar målstämpel diskvalificeras. Då du stämplat dig i mål går du vidare till utstämplingen. Hyrda brickor returneras till informationen. Kartorna samlas in vid målgång.

Dusch/omklädning och toalett: Dusch och omklädning vid Norrvalla huvudbyggnad, inga orienteringsskor inomhus. 2 + 2 toaletter i närheten av TC, flera toaletter i Norrvalla huvudbyggnad. Vid start 1 finns 4 toaletter.

Barnpassning: I TC, meddela gärna behov på förhand till nicke@enlund.fi.

Första hjälp: I tävlingscentralen. En av vätskekontrollerna i skogen är bemannad, och är utmärkt med ett rött kors på tävlingskartan.

Räddningsplan: Planen finns till påseende vid anslagstavlan i tävlingscentralen samt på tävlingens hemsida.

Resultat: På resultattavlan i närheten av info och online under tävlingen på www.femman.fi.

Priser: Direkt efter tävlingen då resultaten är klara. Speakern meddelar närmare om tidpunkt.

Rutthärvel: Publiceras på www.femman.fi efter tävlingarna. Kom ihåg att rita in dina vägval och jämför dina prestationer med medtävlarnas.

Fotografering och filmning: Arrangörerna fotograferar och filmar under tävlingarna, bilder som efteråt publiceras på arrangörens hemsida. Om du önskar att någon bild ska tas bort, meddela informatör Niklas Enlund.

COVID: Kom inte till tävlingen om du är förkyld eller har andra symptom. Håll god handhygien och undvik situationer som kan innebära smittorisk.